• Leping on tähtajatu, st puudub kokkulepitud lõpptähtaeg. 
 • Igakuine lepingutasu sõltub kokkuleppest - OMA leping ikkagi ;) 
 • Esimese kuu makse sõltub sellest, mis kuupäeval leping sõlmitakse.
 • Arve saadetakse 1 kuupäeval ja arve tasumine toimub 10 päeva jooksul. 
 • Iga kuu on kasutada 10 rühmatreeningu või jõuruumi külastust, mis edasi ei kandu.
 • Lisakülastusi saab juurde osta 1, 5, 10, 20 või 50 korra ulatuses.
 • Soodustused 10% toodetelt ja teenustelt vastavalt hinnakirjale.
 • Võimalus panna oma kontole raha ettemaksuks kuni €500. 
 • Võimalus võtta puhkust korraga vähemalt 1 nädal ja kokku 6 nädalat aasta jooksul.
 • Puhkuse soovimisest teavitada avalduse saatmisega e-posti teel omaleping@omaklubi.ee eelneva kuu lõpuks.
 • Puhkuse kuul arvestatakse iga nädala eest maha 2 treeningkorda ja seega 25% hinnast.
 • Lepingu lõpetamisest teatada ette 30 päeva, saates oma sooviavalduse e-postiga aadressile omaleping@omaklubi.ee.
 • Lepingut on võimalik üle anda asendusliikmele, kes on nõus võtma OMALEPINGU üle samadel tingimustel esitades sooviavalduse e-postiga aadressile omaleping@omaklubi.ee.
 • Treeningus osalemiseks ja teenuste kasutamiseks registreeri MINDBODYs, e-maili teel või KLUBI Facebooki konto postkasti.
 • Registreerimine tühista hiljemalt 1 (üks) tund enne treeningu algust, muidu läheb see kord kasutatuna kirja. 
 • Personaaltreeningu (PT) teenustest loobumisest anna teada vähemalt 24 (kakskümmend neli) tundi ette, muidu on vaja selle eest tasuda.
 • Lepingule allakirjutamine tähendab, et teenuste ja treeningute külastamine toimub OMA vastutusel ja tervis on korras. 
 • KLUBI ei vastuta kellegi kolmanda isiku tegevuse ja/või tegevusetuse eest ega OMAGA juhtuda võivate õnnetuste, võimalike vigastuste, haigestumise ning KLUBI ruumides hoitava isikliku vara eest. 
 • KLUBIL on õigus sulgeda oma ruumid ajutiselt ürituste läbiviimiseks või hooldus- või remonditööde tegemiseks, millest OMA teavitatakse e-maili teel, lisaks paneb KLUBI vastava info ülesse oma kodulehele ja Facebook´i kontole.
 • Hinnakirjas võib toimuda muutuseid, andes ette teada sellest vähemalt 30 päeva. Kui OMA soovib uute tingimuste valguses taganeda Lepingust, siis tuleb täita lõpetamise avaldus ning saata see e-posti aadressile tuletrenni@omaklubi.ee või täita avaldus klubis kohapeal.
 • Lepingule kohaldatakse Eesti seadusandlust.