OMAklubis kutsume rühmatreeninguid VÄIKESE GRUPI TREENINGUTEKS, sest ühes tunnis on maksimaalselt kuus osalejat. See tagab mõnusalt ruumi kõigile osalejatele, OMAtreeneri täie pühendumise igale osalejale personaalsele juhendamisele ning kindla tunde, et tead kõiki kaastreenijaid, kes sinuga saalis on.

Väikese grupi treeningute ülesehitus ning väike grupp võimaldab luua treeninguid, kus ühes trennis leiavad tuge treeningutega alustajad ja saavad arendavat koormust juba kogenud trennihaid. OMAklubis keskendume üldiselt üldkehalisele jõutreeningule, mis annab meile korraliku aluse keha toimimiseks ja arenguks - treenime nii meie jõuruumi vahenditega kui ka grupitreeningute ruumis sangpommidega. Jõutreeninguid juhendavad treenerid ühtsete tunniskeemide järgi, luues konkreetse treeningu kava enda näo järgi. See tagab Sulle alati ühtse kvaliteediga arendava treeningu, aga aitab hoida treeningplaani huvitava ja vahelduvana.

Lisaks jõutreeningutele on võimalik oma treeningplaani täiendada erinevate OMAtreenerite poolt väljatöötatud rätseptreeningutega, mis aitavad rohkem iseendasse vaadata või just emotsioone välja näidata.

Väikese grupi treeninguid saab ka tulla proovima enne kui meiega treenima asuda, kõige parem võimalus selleks on ESIMENE NÄDAL pakett, vaata meie tutvumispakette:

Kõikidesse väikese grupi treeningutesse saab registreerida läbi meie BSPORT broneerimissüsteemi, millega registreerumine on tasuta ja lihtne. Süsteemist on võimalik endale kohe ka osta kõik vajalikud treeningpaketid. Kõige lihtsam ongi alustada meie tunniplaanist!


Meie keha arengu alustalaks on teadlik, turvaline ja progesseeruv üldkehaline treening. See annab hea baasi meile ükskõik millises teises treeningus osalemiseks, teiste spordialadega tegelemiseks või lihtsalt oma keha vormi parandamiseks. Seetõttu on OMAklubi treeningute keskseks sambaks (nimetame seda siis LÜLISAMBAKS) just jõu- ja vastupidavustreeningud. Meie jõutreeningud sobivad kõigile, kui valida sobiv treeningkoormus, samas võimaldavad need väga edukalt progresseruda juhul kui muutud tugevamaks ja enesekindlamaks. Alati on treeningutes toeks OMAtreener, kes juhendab nii tehnikat kui ka sobiva koormuse andmist.  

Täiesti esimest korda meie juurdejõu treeningutesse tulijatele soovitame teha mõned kohtumised meie personaaltreeneritega, et käia läbi harjutused ja tehnika. Selleks on suurepärane võimalus ESIMESED VIIS pakett.

Selleks, et Sul oleks eriti kerge orienteeruda meie tunniplaanis just nendes kesksetes tundides, oleme teie jaoks valiku teinud lihtsaks ja nimetame treeninguid nende raskusastme järgi ÜKS-KAKS-KOLM ja lühem treening POOL ning OMAklubi JÕURUUMIS toimuvaid JÕURING ja HOMMIK treeninguid

ÜKS (ÜldKehaline Stabiilsus) - ÜKS (ÜldKehaline Stabiilsus) - on OMAklubi vundamenti laotav väikese grupi treening. See sobib eriti neile, kel väiksem treeningkogemus, sest peamine fookus on baasharjutuste soorituste õppimisel ja kerestabiilsuse ning tehnika arendamisel.
Tegu on aga ka treeninguga, mida soovitame kindlasti külastada juba ka kogenud treenijatel, sest treeningu ülesehitus aitab hoida head baasvormi, keskenduda rohkem tehnikale, hingamisele ja soorituse parandamisele. Tunnis on alati võimalik igal osalejal enda koormus ja harjutuste raskusastmed valida oma oskustest ja kogemustest lähtuvalt. Treener on Sinu jaoks olemas, et juhendada Su tehnikat, suunata sind valima endale sobivat koormust ja muidugi hoida üleval motivatsiooni. Igav ei hakka kindlasti, sest sind on toetamas toredad treeningkaaslased, saatmas mõnus muusika ja treeningusse on pikitud sisse mõnusaid motivatsiooni tõstvaid energizereid. Treening kestab 55 minutit.

KAKS (Keha Areng Koos Sangpommidega) - tegu on tasemelt väljakutsuvama treeninguga, kus eesmärk on tund ÜKS baasil arendada edasi kombineeritud harjutusi, lisada juurde vastupidavustreeningu elemente ja kasutada abivahendina peamiselt sangpomme. Tunnis treenitakse kogu keha jõudu ja vastupidavust ning baasharjutused vahelduvad juba kombineeritud jõuharjutuste ja vastupidavust arendavate blokkidega. Eesmärgiks on tunni jooksul jõuda ühe väljakutsuvama sangpommi harjutuse perfektse soorituseni. Treeningusse on oodatud ÜKS tunnis baasteadmised omandanud treenijad ja varasemalt personaaltreeneriga treeninud inimesed. Treening kestab 55 minutit

KOLM (Kestvus-Oskus-Liikuvus-Muutus tugevamaks) - on juba kõrgema intensiivsusega vastupidavustreening, kus jõuharjutused vahelduvad vastupidavust arendavate harjutustega. Eesmärgiks ongi pigem vastupidavuse arendamine, pöörates tähelepanu ka keha liikuvuse säilimisele ning tugevamaks saamisele.
Kuna harjutuste intervall ja raskusaste on väljakutsuvam, siis on treeningusse oodatud vaid ÜKS ja KAKS treeningutes käinud, OMAklubi personaaltreeneriga treeninud või varem aktiivselt spordiga tegelenud treenijad. Treening kestab 45 minutit

POOL - OMAklubi väikese grupi treeningute pesamuna. Kui meie peamised jõutreeningud on ÜKS-KAKS-KOLM, siis POOL ongi neile, kes soovivad sama tõhusat üldkehalist jõutreeningut, kuid tal pole selle jaoks nii palju aega kui sooviks.
Treeningus kasutatakse sangpomme ja see toimub intervallringtreeninguna. Tunni jooksul tehakse läbi 4 ringi harjutusi, mis sisaldavad nii üldiseid jõutreeningu harjutusi kui ka kerestabiilsus harjutusi ja vastupidavusharjutusi. Treening on küll intensiivne, kuid iga treenija saab endale leida just sellise koormuse ja intensiivsuse nagu talle sobib - treener on olemas selleks, et anda Sulle soovitusi harjutusest lihtsamateks ja väljakutsuvamateks variantideks. Treeningu esimene ring harjutusi on ka soojendus, kus kasutatakse väiksemaid raskusi või üldse keharaskust. Edasi, kui harjutused selged, liigutakse edasi suuremate raskuste ja/või intensiivesemate harjutuste juurde. Treeningu lõpus ei toimu eraldi lõdvestust või vahurulliga rullimist - seda saad alati ise pärast treeningut teha. Treening kestab 40 minutit.

JÕURING - treening toimub OMAklubi jõuruumis ringtreeningu põhimõttel, kus treenijad liiguvad jõuruumi erinevaid vahendeid kasutades punktides ühelt harjutuselt teisele, sooritades igas punktis kindlaks määratud aja jooksul või arvu korduseid. Tegu on peamiselt jõu arendamisele suunatud treeninguga. Sobib ka treeningutega alustajale ent soovituslik on ikkagi ÜKS tunnis eelnev osalemine ja/või kohtumised personaaltreeneriga. Kuna kõik osalejad saavad ise valida igas harjutuse baasis endale sobiva raskusastme, siis saavad tunnis samaaegselt hakkama ka erineva tasemega treenijad. Treening kestab 55 minutit.

HOMMIK - treening neile, kes varajase ärkamisega või kes soovivad hommikul trenni "purki saada", et siis oleks terve päev vaba enda jaoks! Treening toimub ringtreeningu põhimõttel meie JÕURUUMis. Treeningu alguses on mõnus virgutav soojendus, siis ringtreening supersettidena aja peale ning lõpetame mõnusa lõdvestusega ja vahurullidega rullimisega. Treeningus saavad kõik osalejad valida endale hommikuks ja üldisele kogemusele vastava koormuse. Lisaks muidugi mõnus energialaeng terveks päevaks garanteeritud. Kõik hommikul jõudu koguma! Treening kestab 55 minutit.

Soovitame treeningplaan läbi käia OMAtreeneriga, et tagada ohutu treeningkoormus, piisav areng ja motivatsioon. Selleks broneeri endale TASUTA ESIMENE KOHTUMINE OMATREENERIGA.

Lisaks OMAklubi enda jõutreeningutele on OMAtreenerid välja mõelnud ja arendanud välja enda rätseptreeninguid, mille sisu ja ülesehitus lähtuvad nende endi taustast või huvialadest. Nende treeningutega on võimalik enda treeningkava mitmekesistada - olgu see siis rahulikemate või just veidi elavamate treeningutega.

Rätseptreeningud leiad tunniplaanist kergeesti üles, sest treeneri nimi on kohe treeningu nimes ka sees. Rätseptreeninguid toimuvad vastavalt tunniplaanile iganädalaselt, kuid treeneri puudumisel tundi ei asendata.

TUGEV KEHA / RAHULIK MEEL Eva-Lenaga - on OMAKLUBI üks kahest kõige uuemast trennist, mille on loonud meie OMAtreener Eva-Lena. TUGEV KEHA / RAHULIK MEEL trennis on Eva-Lena kokku toonud oma kogemuse pilatese ja jooga õpetajana, tantsija ning personaaltreenerina - jooga asanad teevad keha nõtkemaks, pilatese harjutused koondavad tähelepanu kere keskosale ning trennis keharaskusega tehtavad jõuharjutsed fokusseerivad Sind just hetkes. Treening kestab 55 minutit.

LIIKUVUS Mihkliga on OMAtreener Mihkli poolt läbiviidav treening, mille eesmärk on täiendada oma jõutreeninguid liikuvust arendavate harjutustega. Treeningus tehakse läbi samu liikumismustreid, millga puutud kokku jõutreeningus ja sinna vahele liikuvust arendavaid liigese täisamplituudiga liikuvusharjutusi. Treeningus keskendutakse ka hingamisele ning võetakse rahulikult aega, et oma keha erinevates liigutusmustrites tundma õppida. Treening kestab 55 minutit.

HOMMIKUVIRGUTUS Sveniga on OMAtreeneri Sveni rätseptreening neile, kes varajase ärkamisega või kes soovivad hommikul trenni "purki saada", et siis oleks terve päev vaba enda jaoks! Treening sobib ka hommikukiirustajatele, sest kestab 45 minutit. Treening toimub OMAklubi väikese grupi treeningute saalis. Treeningu alguses on mõnus virgutav soojendus, millele järgneb progresseeruvas stiilis jõutreening,. Treeningu lõpetab mõnus lõdvestus meditatsioon, mis valmistab päevaks. Nii et algus ja lõpp rahulikud, põhiosas aga mõnus väljakutsuv äratus. Kõik osalejad valida endale hommikuks ja üldisele kogemusele vastava koormuse. Pärast on kindlasti hea olla, sest mõnus energialaeng terveks päevaks garanteeritud. Kõik hommikul jõudu koguma! Treening kestab 45 minutit.

TANTSURÕÕM Sveniga on OMAtreeneri Sveni läbiviidav lõbus tantsuline väikese grupi treening. Tunnis arendatakse koordinatsiooni, tuntakse rõõmu liikumisest ning vahvast muusikast. Treening algab mõnusa ja lihtsa soojendusega, edasi õpitakse eri-ilmeliste lugude saatel ühe kindla loo jaoks koreograafia. Tunni lõpetame ikka mõnusa rahuliku lõdvestusega. Tunnis kõlavad lood väga erinevatest žanritest, et lisaks koreograafia õppimisele proovida samu sammukombinatsiooone sobitada erineva karakteri ja rütmiga muusikasse. Üldiselt õpitakse ühte kava kuu aega, nii et võimalik on võtta aeg harjutamiseks ning siis ka leida vaheldust erinevate koreograafiate osas. Treening kestab 55 minutit.
OLULINE INFO VÄIKESE GRUPI TREENINGUTE KOHTA:
  • treeningud toimuvad, kui 60 minutit enne treeningu algust on tundi registreerunud vähemalt kolm osalejat; väikesemate osalejate arvu puhul tund automaatselt tühistatakse ja treeningkord kantakse treenija kontole tagasi;
  • varahommikused treeningud toimuvad, kui eelmisel õhtul kell 23:00 on tundi registreerunud vähemalt kaks osalejat; väikesemate osalejate arvu puhul tund automaatselt tühistatakse ja treeningkord kantakse treenija kontole tagasi;
  • treeningutesse broneeringut saab tasuta tühistada kuni 60 minutit enne tunni algust, hiljem tühistatud broneering loetakse trennis osalemiseks ja treeningkord võetakse paketist maha.